Фонд "Право і демократія"

Працівників апаратів судів Київської області навчали спілкуванню з людьми з інвалідністю

Працівників апаратів судів Київської області навчали спілкуванню з людьми з інвалідністю

На сьогоднішній день широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги до них з боку держави й суспільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги до правового та соціального захисту цієї категорії населення.
Основним міжнародним документом, який гарантує права інвалідів є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрали чинності з 06 березня 2010р., і яка зобов’язує держави-учасниці надавати можливість людям з інвалідністю вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільного життя. Відповідно до статті 13 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.
Також в державі існує низка архітектурно-будівельних норм, якими передбачено безпеку і доступність для усіх категорій населення, в т.ч. осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення. Зокрема, існують окремі державні будівельні норми «Суди», які вперше в Україні в архітектурному плані регулюють можливість приведення будівель суду до міжнародних стандартів. Це ДБН В.2.2-26:2010, який застосовується при проектуванні нового будівництва або реконструкції приміщень судів.

Дані норми набули чинності з 01 жовтня 2010 року і дають можливість зрозуміти, якими ж мають бути будинки і приміщення суду. Положення цих вимог стосується функціонально-планувальної організації приміщень залів судових засідань, робочих приміщень суддів та працівників апарату суду, допоміжного та обслуговуючого призначення, інженерного обладнання, а також на приміщення загального призначення для відвідувачів.

Незважаючи на зазначені діючі законодавчі норми, суспільство лише останніми роками усвідомлює необхідність створення доступних для осіб з інвалідністю умов, щоб ці люди мали гідну можливість бути безпосередньо учасниками судового процесу та мали можливість самостійно захищати свої права та інтереси.
З метою покращення рівня обізнаності працівників апаратів судів у проблематиці доступу до правосуддя людей з інвалідністю, а також набуття практичних навиків спілкування з такою категорією відвідувачів судів, була створена спеціальна програма та підготовлена відповідна командна тренерів, яка провела свій перший навчальний семінар 03 березня 2016 року для працівників судів міста Києва та Київської області.
Навчальна програма підготовлена за ініціативою Проекту USAID «Справедливе правосуддя», РГБФ «Право і Демократія», Львівського обласного відділення Українського фонду «Реабілітація інвалідів», Національної Асамблеї інвалідів України, Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток», Громадської організації «Гармонія» (м. Вінниця), та з використанням матеріалів, наданих Національною школою суддів України.
У якості тренерів виступили працівники органів судової влади:
Бражник Наталія Миколаївна
Помічник заступника голови Апеляційного суду Київської області
Ісаєва Юлія Миколаївна
Головний консультант (судді) Верховного Суду України
Костенко Дмитро Анатолійович
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
Скрипай Оксана Євгенівна
Головний спеціаліст Відділу експлуатації та будівництва приміщень судів
Тимченко Олена Іванівна
Начальник відділу судової статистики Управління вивчення судової практики та судової статистики Вищого адміністративного суду України
Чумак Наталія Анатоліївна
Заступник начальника ТУ ДСА в місті Києві
Шаровар Марина Володимирівна
Керівник апарату Оболонського районного суду міста Києва
Привітали учасників семінару Девід Вон – керівник проекту USAID «Справедливе правосуддя» та Анатолій Костенко – проректор НШСУ з підготовки кадрів для судових органів.
З метою навчального курсу слухачів ознайомив Андрій Бурий – Голова правління Фонду «Право і Демократія», керівник проекту «Розробка та впровадження навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи з особами з особливими потребами».
Команда тренерів провела заняття з наступних тематик навчального курсу :
1. Загальні поняття про людей з інвалідністю та інвалідність(Наталія Бражник та Марина Шаровар).
2. Правовий статус людей з інвалідністю(Юлія Ісаєва та Дмитро Костенко).
3. Люди з інвалідністю – етика та особливості спілкування.( Дмитро Костенко та Наталія Чумак).
4. Комунікативно-психологічні особливості взаємодії з людьми з інвалідністю (Олена Тимченко та Оксана Скрипай).
5. Фізична доступність будівель та приміщень суду для людей з інвалідністю та мало мобільних груп населення(Оксана Скрипай, Наталія Чумак та Михайло Васюта, експерт РГБФ «Право і Демократія»).
Навчальний матеріал слухачам подавався у вигляді лекцій, презентацій, інтерактивних вправ та обговорення.
Учасники тренінгу високо оцінили важливість тематики доступу до суду людей з інвалідністю, а відтак. навчання працівників апаратів судів в цьому напрямку будуть продовжені.
По закінченні тренінгу його учасники отримали відповідні сертифікати Національної школи суддів України.
Тренінг проводився Фондом “Право і Демократія” у рамках реалізації проекту «Розробка та впровадження навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи з особами з особливими потребами», за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».

Залишити відповідь

Закрити меню