Фонд "Право і демократія"

<!--:UK-->Схвалено проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі<!--:-->

Схвалено проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

Рада адвокатів України схвалила проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це зроблено на виконання раніше укладеного Меморандуму між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги, який визначає стандартизацію якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі як одне з пріоритетних спільних завдань. Надалі, згідно з нормами Закону України «Про безоплатну правову допомогу», ці стандарти мають бути затверджені Міністерством юстиції України.
Проект стандартів було розроблено робочою групою, до складу якої увійшли представники органів адвокатського самоврядування, науковці, керівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, що надають безоплатну вторинну правову допомогу.
Серед підходів, обраних для розроблення стандартів, є такі:
стандарти мають включати перелік дій захисника на кожній стадії кримінального процесу;
метою впровадження стандартів є своєчасність надання безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечення методичної підтримки адвокатів та підвищення їх професійного рівня і ефективне використання державних коштів;
стандарти мають бути обов’язковими для адвокатів системи безоплатної правової допомоги, що не виключає можливість їх добровільного застосування іншими адвокатами;
кожен стандарт має бути чітко сформульованим і містити посилання на відповідні джерела права і види документів, перевірка яких забезпечить можливість оцінювання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;
перелік стандартів має бути вичерпним.
Загалом стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі пропонується визначити як «комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту, захисник є незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта всіма незабороненими законом засобами».

Джерело: http://www.minjust.gov.ua

Залишити відповідь

Закрити меню