Фонд "Право і демократія"

<!--:UK-->Галичина зможе стати П’ємонтом українського відродження, продемонструвавши ефективну антикорупційну політику<!--:-->

Галичина зможе стати П’ємонтом українського відродження, продемонструвавши ефективну антикорупційну політику

У неспокійний та доленосний час для майбутнього України у Львові відбувся тренінг «Громадський контроль за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів у публічних службовців».Тренінг був організований Фундацією «Відкрите суспільство» в рамках проекту «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ: об’єднання зусилля інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
В тренінгу взяли участь громадські активісти, журналісти, викладачі та студенти, які зацікавлені у проведенні розслідувань та посиленні спроможності громади у протидії та попередженні корупції на Львівщині та в інших областях Західного регіону України. Тренінг проводив Іван Сікора, директор Фундації «Відкрите суспільст­во», колишній консультант Ради Європи, екс-радник Мініст­ра економіки України, автор методологій «Індексу антикорупційної політики» та соціальних мереж близьких осіб декларантів, координатор Коаліції «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ».
«Галичина зможе стати П’ємонтом* українського відродження продемонструвавши ефективну антикорупційну політику, що дасть змогу суттєво збільшити надходження до обласних та міських бюджетів та підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів, ресурсів та активів», – вважає Іван Сікора.
На його думку, саме неефективна антикорупційна політика привела до всеохоплюючої кризи довіри до обіцянок політиків та до органів державної влади в цілому, що мали б здійснювати антикорупційну політику.
Під час тренінгу його учасники ознайомилися із вимогами чинного законодавства та міжнародними стандартами ефективної та результативної антикорупційної політики та політики в сфері врегулювання конфлікту інтересів,основними принципами та стандартами попередження корупції та політики щодо конфлікту інтересів як складової антикорупційної політики, особливостями прояву конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців (чиновників центральних та місцевих органів виконавчої влади, депутатів Верховної Ради України та місцевих рад) на прикладі конкретних практик (кейсів). Учасники тренінгу ознайомилися із типовими практиками конфлікту інтересів в США, Німеччині, Україні. Особливу увагу під час тренінгу була приділено вивченню інструментарію, який може використовувати громадськість, для проведення власних розслідувань. Учасники тренінгу ознайомилися із методологією соціальних мереж близьких осіб декларанта (публічного службовця) як основи моніторингу конфлікту інтересів навколо якого об’єдналася Коаліція «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ». «Методологія соціальних мереж близьких осіб декларанта (публічного службовця) дасть змогу підвищити якість громадського моніторингу явища конфлікту інтересів», – вважає Іван Сікора.
Тренінг дав змогу громадським активістам краще зрозуміти можливості та інструменти, які існують у громадськості для попередження та протидії корупції на місцевому рівні в цілому та конфлікту інтересів зокрема.
*П’ємонт — королівство на півночі Апенінського півострова, в якому розпочалися об’єднавчі процеси усіх італійських земель в одну державу Італію. Блискучий приклад ітаційців став імпульсум для визвольних рухів так званих “недержавних” народів у Європі, які розпочали шукати свій “П’ємонт”. Українці не стали винятком. Вже лідери громадівського руху В.Антонович та О.Кониський після жорстких репресивних дій російського уряду 70-х рр. ХІХ ст. Запропонували перенести центр українського національного відродження в Галичину.

Автор : Фундація “Відкрите суспільство”

Залишити відповідь

Закрити меню