Фонд "Право і демократія"

1. Судова система та судова реформа в Україні

2. Громадська юридична приймальня

3. Захист прав людини і основоположних свобод

4. Утворення та розвиток мережі правозахисних організацій

5. Реформування житлово-комунального господарства

6. Моніторинг місцевої преси про порушення прав людини в регіоні

7. Адміністративна реформа

8. Пенітенціарна система

9. Реформа місцевого самоврядування

 

Судова система та судова реформа в Україні

Судоустрій в Україні визначається Конституцією України та Законом України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року N 3018-III, відповідно до цих нормативно- правових актів судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та законом про Конституційний Суд України.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.

В 2000 році фонд реалізував два міжрегіональні проекти моніторингу “Доступності суду для громадян в Україні” за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження", було видано по результатах моніторингу рапорт № 1.

В 2001- 2002 роках Фондом реалізовано другий етап моніторингу доступності суду, а саме доступність суду після судової реформи. було видано по результатах моніторингу рапорт № 2.

В 2003 -2004рр. Фондом реалізовувався проект “ Захист громадян у конфліктах з органами влади” за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження". Юристами фонду було дослідженно позови громадян проти органів Львівської міської ради за останні 5 років та проведено правовий аналіз цих справ.В рамках проекту було видано два види посібників “Захист громадян у конфліктах з органами влади” перший вид для громадян в якому розписані механізми захисту прав громадян в суді а також наведені зразки процесуальних документів, другий посібник спрямований для суддів та державних службовців та носить рекомендаційний характер.

В 2003 Було здійснено реалізацію моніторингу “ Відповідності статті 6 Європейської конвенції до законодавства України”, по результатах моніторингу видано рапорт № 3.

Фонд приймав активну участь у діяльності приймальні по боротьбі з корупцією яка створена коаліцією “ Партнерства за прозоре суспільство”

У вересені 2004 року було подано проект “Моніторинг розгляду судами справ громадян проти надавачів комунальних послуг” на Міжнародний Фонд "Відродження” однак інформації про його розгляд не надійшло, тому планується даний проект подати на фінансування до інших донорів.

У 2007 році здійснювався моніторинг доступності до місцевих судів м. Львова та апеляційних судів Львівської області. Впродовж реалізації моніторингу було проведено анкетування суддів та працівників суду (на основі анкет розроблених нашою організацією), та 4 серії  опитувань, використовуючи CRC методологію – методологію карток громадського звітування для збору інформації щодо оцінки громадянами послуг, що їх надає суд, а також щодо рівня громадської довіри (недовіри), та рівня обізнаності громадян щодо судів та судової системи загалом.

У 2008-2009 роках було проведено моніторинг міжнародного досвіду діяльності інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів та розробку пропозицій щодо можливостей його застосування в Україні.

В межах моніторингу доступності до суду у 2008-2009 рр. було проведено опитування громадян – відвідувачів суду (сторін по справі та їх представників), на тематику їх доступності до 6 місцевих районних судів м. Львова (Галицького, Личаківського, Сихівського, Франківського, Залізничного, Шевченківського районів м. Львова).

Моніторингом доступності суду та ефективності його діяльності для громадян у 2009-2010 роках, окрім вищезгаданих судів, було досліджено 4 районні суди Львівської області (Жовківський, Самбірський, Стрийський, Дрогобицький райони).

У 2009-2010 роках Фондом було проведено опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з використанням методології карток громадянського звітування у місті Донецьку.

У 2010-2011 рр. реалізовано громадський моніторинг рівня доступності громадян до Апеляційного суду Львівської області. Основною метою проекту є виявлення методом моніторингу чинників, які впливають на стан доступності громадян до суду, оприлюднення даної інформації з метою налагодження діалогу між судом і громадськістю та вироблення рекомендацій і пропозицій щодо законодавчих, інституційних та організаційних заходів і нововведень для покращення функціонування судів та доступу до них громадян.

Громадська юридична приймальня

В 1994 році на Львівщині Фонд "Право і Демократія" започаткувала створення першої громадської юридичної приймальні котра діє ще й до сьогодні.

З жовтня 2004 року та по вересень 2005 року реалізовувався проект “Громадський консультаційний центр правової допомоги громадянам у конфліктах з органами влади” наданого Європейською комісією, який передбачає видання освітньо-правових матеріалів, надання безкоштовної правової допомоги громадянам та представництво у судах малозабезпечених категорій громадян.

Також впродовж реалізації проекту "Поширення успішного досвіду серед НУО захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини" у 2011-2012 рр. постійно надавалася безоплатна правова допомога через Інформаційний центр з консультування по питаннях звернення до Європейського суду з прав людини.

В громадській приймальні залучено до роботи чотирьох висококваліфікованих юристів, адвоката та студентів – волонтерів, які навчаються на останніх курсах юридичних факультетів Львівських ВУЗів, у разі виникнення потреби в додаткових знаннях до роботи в приймальні залучаються інші експерти. За більш ніж десять років роботи приймальні було прийнято кілька тисяч громадян, здійснено складення позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, представництво громадян по цивільних справах у судових інстанціях України, а також складено заяви до Європейського суду з прав людини. Найбільша кількість звернень у приймальню стосується житлово-комунальних проблем, порушень прав споживачів, відносин власності, скарг на дії посадових осіб та органів державної влади, встановлення пільг тощо. Постійна діяльність приймальні дозволяє отримувати інформацію про порушення прав людини в регіоні та негайно реагувати на них, а також дає можливість здобути досвід юристам-початківця у правозахисній діяльності.

Захист прав людини і основоположних свобод

Фонд активно здійснює правозахисну, інформаційну та консультаційну роботу щодо захисту прав та основоположних свобод людини.

Зокрема, у 2011-2012 роках реалізовано проект "Поширення успішного досвіду серед НУО захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини".

Для успішного здійснення цього завдання було проведено лекції-тренінги серед НУО шести областей Західної України: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Закарпатська з прав передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини, які стосуються доступу до правосуддя, права на захист від дискримінації, свободи мирних зібрань, права на захист від тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини поводження або покарання.

Також постійно надавалася безоплатна правова допомога через Інформаційний центр з консультування по питаннях звернення до Європейського суду з прав людини.

В рамках проекту видано посібник по зверененню до Європейського суду з прав людини з практичними рекомендаціях відстоювання своїх прав у Європейському суді з прав людини.

Особливу увагу захисту права власності Фонд приділив під час реалізації проекту «Підвищення рівня правової обізнаності про доступ до правосуддя незахищених верств населення Львівської області» у 2012 році.

Особливу увагу проект приділяв особам, які проживають у віддалений сільській місцевості та гірських районах Львівської області (Сколівський, Стрийський, Турківський, Самбірський, Старосамбірський, Дрогобицький, Яворівський, Золочівський, Буський та Жовківський райони). За результатами моніторингів доступу до правосуддя, здійснених Фондом, вони мають найменшу можливість для отримання інформації про захист своїх порушених прав.

Громадяни могли отримати необхідну інформацію щодо звернення до суду для захисту власних прав власності та трудових прав у офісі організації та під час виїзних консультацій.

Утворення та розвиток мережі правозахисних організацій

Майже усі проекти Фонду є мережевими, тобто об'єднують навколо своєї реалізації велику кількість правозахисних організацій. Зокрема, проект "Поширення успішного досвіду серед НУО захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини" об'єднав 6 західних областей України з метою проведення тренінгів на тему звернення до Європейського суду.

Організація і надалі планує проводити спільні проекти та робочі зустрічі для реалізації успішних правозахисних ініціатив на всій території України та за участю представників іноземних громадських організацій.

Реформування житлово-комунального господарства

Необхідність проведення житлової реформи виникла ще задовго до здобуття Україною незалежності. І цілком очевидно, що вона не відпала із здобуттям останньої – навпаки, вона постала ще гостріше.

Одним зі виходів з ситуації що склалася у житлово – комунальнійсфері, є створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Саме створення даного об’єднання дозволяє власникам житла самостійними зусиллями спільно вирішувати питання по належному утриманню та використанню майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів.

В Україні статус ОСББ визначається Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", згідно зі статтею 1 цього Закону ОСББ – це юридична особа, створена власниками приміщень для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання i використання неподільного та загального майна. Тобто об'єднання має печатку, банківській рахунок, укладає цивільно-правові договори, за своїми зобов'язаннями відповідає своїм майном (але не особистим і не спільним майном своїх членів), є неприбутковою організацією.

На відміну від будинків комунальної власності, члени ОСББ самостійно визначають кошторис утримання свого житла, розмір внесків на
утримання будинку, структуру i стиль управління, формують штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату (управителя, сантехніка, двірника, електрика, бухгалтера, консьєржа тощо), мають право оптимального вибору виконавців житлово-експлуатаційних послуг (вивіз сміття, дезинфекція, ремонтних робіт), самі визначають черговість проведення поточного ремонту i головне – набувають реального впливу на якість цих робіт. ОСББ має більші, ніж окремі мешканці, можливості вимагати від постачальників комунальних послуг виконання договірних зобов’язань.

ОСББ, як юридична особа, може отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, облаштування прибудинкової території тощо. Цю прибудинкову територію у свою власність може отримати тільки ОСББ, у той час, як власники квартир – співвласники будинку, такої можливості не мають.

Після прийому будинку на свій баланс ОСББ може здавати у оренду допоміжні приміщення i скеровувати ці кошти на поліпшення технічного стану житла. Відповідно до статті 24 вищезгаданого Закону, колишній власник будинку (як правило – місцева рада) зобов'язаний прийняти участь у першому після прийому будинку на баланс ОСББ капітальному ремонті. Новостворене ОСББ не повинно відповідати за борги мешканців будинку, які у них залишились перед комунальним ЖЕКом.

ОСББ має особливості оподаткування – воно за законом не платить податок на прибуток у частині основної своєї діяльності. Головна мета таких Об'єднань – покращення утримання житлових будинків та раціональне використання платежів мешканців на його поточне утримання та подальше збереження своєї власності.

У 2008 році за підтримки Фонду ім. Стефана Баторія (Варшава) в рамках програми «Громадянські ініціативи у Східній Європі» активно працював Ресурсний центр для об'єднань співвласників багатоквартиних будинків.

Моніторинг місцевої преси про порушення прав людини в регіоні

На даний час ще існує хибна думка, що моніторинг зводиться лише до проведення відслідковування тої чи іншої ситуації. Однак, поняття моніторингу у юридичній практиці це значно більше, воно включає

 1. відслідковування певних процесів.
 2. доведення їх до відома громадськості, з метою ознайомлення з ситуацією, що склалася та з не менш важливою метою – це виправлення порушень.
 3. виявлення причин “можливого” порушення тих чи інших процесів.
 4. робота над виправлення виявлених недоліків та прогалин.

За час діяльності фонду та існування даного напрямку нами реалізовані такі проекти:

 1. «Громадський моніторинг порушень виборчих прав громадян України під час підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування 2002 року»
 2. в 2001- 2002 рр. фондом реалізований другий етап моніторингу доступності суду, а саме „Моніторинг доступності суду після реформи” (вивчення доступності суду на базі порівняльного аналізу ситуації в різних регіонах України та виявлення перешкод для громадян при зверненні до суду).
 3. В 2003 р. було здійснено реалізацію моніторингу “Відповідності статті 6 Європейської конвенції до законодавства України”
 4. 2011-2012 – порівняльний громадський моніторинг тендерних закупівель Львівської та Харківської міської рад,

Адміністративна реформа

Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі.

Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові. Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною. „ Концепція адміністративної реформи в Україні”

Напрямками адміністративної реформи є :

 1. Реформування органів виконавчої влади
  Підвищення ефективності діяльності та відповідальності органів виконавчої влади. Створення уряду як центру прийняття політичних рішень
 2. Реформування державної служби
  Формування високопрофесійного, політичного апарату державних службовців на конкурсній основі.
 3. Реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою:
  Зміцнення місцевого та регіонального самоврядування.
 4. Вдосконалення системи надання адміністративних послуг та забезпечення прав громадян при розгляді їх адміністративних справ.

Цей напрямок є приоритетний для Фонду „Право і Демократія”, в рамках адміністративної реформи, та присвячений покращенню взаємовідносин приватної особи і публічної адміністрації підчас розгляду адміністративної справи приватної особи та прийняття, щодо неї індивідуального адміністративного акту, та стосується:

 • зручності подання звернення до органу публічної адміністрації;
 • доступності необхідної інформації про адміністративну послугу;
 • законодавчого закріплення процедури розгляду адміністративних справ приватних осіб та їх прав підчас розгляду , прозорості цієї процедури;
 • обґрунтованості прийнятого адміністративного акта;
 • ефективного механізму оскаржен

Пенітенціарна система

Загалом напрямок „Пенітенціарна система України” включає в собі кілька ділянок роботи, а саме:

   1. Попередження катувань і жорстокого поводження.

   2. Захист жертв катувань.

   3. Пенітенціарна система України.

   4. Реформа пенітенціарної системи.

На даний час найбільшу увагу фахівців Фонду привертає тема попередження катувань і жорстокого поводження, а також захист жертв катувань.

У 2000 р. Фонд реалізовував проект моніторингу Українсько-америконського бюро захисту прав людини " Умови перебування в'язнів та працівників у місцях позбавлення волі в Україні" при сприянні Міжнародного фонду "Відродження", "Гельсінської фундації прав людини" та Open Society Institute (Будапешт). В ході моніторингу, крім іншого фіксувалися факти застосування тортур у закладах, де виконуються покарання.

У 2001-2003 рр. представники Фонду (З. Сірик, О. Бас, О. Тимчій) брали активну участь у реалізації проекті "Попередження тортур в Україні" (Міжнародна рада реабілітації жертв тортур). Результатом якого стало видання посібника для працівників правоохоронних органів та неурядових організацій, що повинен слугувати керівництвом для персоналу правоохоронних органів та осіб, які проводять моніторинг прав людини у питання виконання національних і міжнародних стандартів поводження з людьми, що їх позбавили волі.

2004 –2005 рр. Фонд як партнер бере участь у реалізації спільного проекту Вінницької Правозахисної Групи та партнерських організацій у Луганську, Севастополі та Львові ”Розробка інструментарію документування тортур та пілотний моніторинг в чотирьох регіонах України”. 26 квітня 2004 р. в рамках реалізації даного проекту розпочав свою роботу Львівський центр документування тортур. Перший етап проекту завершився 31 серпня 2004 р. Зараз очікуємо на проект договору про продовження співпраці з ВПГ.

23-24 грудня 2004 р. представники Фонду взяли участь у семінарі “ Становище жінок в ув’язненні”, який відбувся у м. Одеса (організатори – Penal Reform International, Донецький Меморіал, Одеська Юридична Академія).

У 2007-2008 роках Фонд реалізовував проект "ТЮРЕМНИЙ ПОРТАЛ". Впродовж проекту здійснювалася підготовка інформаційних матеріалів – новин, статей, аналітичних повідомлень за тематикою діяльності кримінально-викоанвчої системи у Львівській ообласті та розміщення їх на Інтернет-сайті „Тюремний портал”(http://www.ukrprison.org.ua).

Реформа місцевого самоврядування

Проведення моніторингів та досліджень у сфері вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування.

У 2011-2012 рр. було реалізовано проект «Порівняльний громадський моніторинг тендерних закупівель Львівської та Харківської міської рад». Мета проекту – здійснення порівняльного моніторингу міських закупівель у Львові та Харкові для виявлення впливу нового законодавства про державні закупівлі та політики уряду на соціально-економічний розвиток міст, забезпечення прав учасників закупівель та розвиток місцевого бізнесу, прозорість та ефективність процедури закупівлі.

 

Залишити відповідь

Закрити меню