Фонд "Право і демократія"

Становлення мережі правозахисних організацій, 2012

Підвищення рівня правової обізнаності про доступ до правосуддя незахищених верств населення Львівської області, 2012

Поширення успішного досвіду серед НУО захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини, 2011-2012

Порівняльний громадський моніторинг тендерних закупівель Львівської та Харківської міської рад, 2011-2012

Громадський моніторинг рівня доступності громадян до Апеляційного суду Львівської області, 2010-2011

Опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з використанням методології карток громадянського звітування у Донецьку, 2009-2010

Моніторинг доступності суду та ефективності його діяльності для громадян, 2009-2010

Моніторинг доступності громадян до суду, 2008-2009

Моніторинг міжнародного досвіду діяльності інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів та розробка пропозицій щодо  можливостей його застосування в Україні, 2008-2009

Ресурсний центр для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 2008

Проект  “ТЮРЕМНИЙ ПОРТАЛ”, 2007-2008

Моніторинг доступності суду, 2007

Становлення мережі правозахисних організацій

Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Налагоджено співпрацю серед громадських організацій та активістів правозахисного руху Західної України щодо необхідності формування мережі з метою більш якісного відстоювання інтересів громадськості.

Підготовлено та проведено семінар для громадських організацій та правозахисників – 18-19 жовтня 2012 року у смт Славське, Львівської області. В рамках семінару було обговорено питання співпраці ГО та практичні кроки щодо утворення мережі. У семінарі взяло участь 25 представників ГО, благодійних фондів та активістів зацікавлених у розбудові громадянського суспільства та створенні мережі ГО у Західній Україні. Під час заходу було проведено тренінги та презентовано лекції на теми співпраці ГО, захисту прав людини в Європейському суді з прав людини, обговорено питання виконання судових рішень на території України, правовий статус та захист прав біженців в Україні, реформування житлово-комунального господарства через створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Між громадськими організаціями Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької та Закарпатської областей підписано Меморандум про участь у мережі громадських організацій. Основними напрямками діяльності мережі є захист прав людини, надання безоплатної правової допомоги, проведення адвокаційних кампаній, покращення доступу до правосуддя, утвердження верховенства права та становлення правової держави в Україні. Також учасники мережі підписали меморандум про формування мережі громадських організацій для сприяння реформування житлового-комунального господарства шляхом підтримки створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Участь у мережі громадських організацій є відкритою для приєднання інших громадських організацій України.

Підвищення рівня правової обізнаності про доступ до правосуддя незахищених верств населення Львівської області, 2012

Метою реалізації даного проекту є проведення інформаційної-консультаційної кампанії щодо правових можливостей доступу до правосуддя та захисту своїх порушених прав мешканцями сільських/гірських районів Львівської області.

Проект реалізовано Фондом “Право і демократія” спільно із Громадською організацією “Центр європейської інтеграції” за підтримки Проекту USAID “Правова країна”  у співпраці з Головним управлінням юстиції у Львівській області.

Метою реалізації даного проекту є проведення інформаційної-консультаційної кампанії щодо правових можливостей доступу до правосуддя та захисту своїх порушених прав мешканцями сільських/гірських районів Львівської області.

Особливу увагу проект приділяє особам, які проживають у віддалений сільській місцевості та гірських районах Львівської області (Сколівський, Стрийський, Турківський, Самбірський, Старосамбірський, Дрогобицький, Яворівський, Золочівський, Буський та Жовківський райони). За результатами моніторингів доступу до правосуддя, здійснених Фондом, вони мають найменшу можливість для отримання інформації про захист своїх порушених прав.

Громадяни можуть отримати необхідну інформацію щодо звернення до суду для захисту власних прав власності та трудових прав у офісі організації та під час виїзних консультацій.

Також робота проекту спрямована на підготовку інформаційних матеріалів до друку, які прийдуть у допомогу мешканцям щодо тематики доступу до правосуддя. У даних матеріалах сформовано основне інформаційне повідомлення кампанії: «Не бійтеся звертатися в суд», яке буде чітко зафіксоване в коротких порадах «Чому не треба боятися?». Запропоновано механізми захисту власних прав шляхом звернення до суду, зразки процесуальних документів та практичні поради.

Поширення успішного досвіду серед НУО захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини, 2011-2012

Головним завданням проекту є поширення серед неурядових організацій успішного досвіду захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини.

Проект реалізовано за підтримки Проекту ПРООН «Розвиток громадянського суспільства».

Для успішного здійснення цього завдання було проведено лекції-тренінги серед НУО шести областей Західної України: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Закарпатська з прав передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини, які стосуються доступу до правосуддя, права на захист від дискримінації, свободи мирних зібрань, права на захист від тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини поводження або покарання.

Також постійно надавалася безоплатна правова допомога через Інформаційний центр з консультування по питаннях звернення до Європейського суду з прав людини.

В рамках проекту видано посібник по зверененню до Європейського суду з прав людини з практичними рекомендаціях відстоювання своїх прав у Європейському суді з прав людини. У посібник увійшли матеріали що стосуються захисту найбільш порушуваних прав, що стосуються доступу до правосуддя, права на захист від дискримінації, свободи мирних зібрань, права на захист від тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини поводження або покарання. Також надано зразки та практичні рекомендації щодо захисту прав людини у Європейському суді з прав людини.

Порівняльний громадський моніторинг тендерних закупівель Львівської та Харківської міської рад, 2011-2012

Метою проекту є здійснення порівняльного моніторингу міських закупівель у Львові та Харкові для виявлення впливу нового законодавства про державні закупівлі та політики уряду на соціально-економічний розвиток міст, забезпечення прав учасників закупівель та розвиток місцевого бізнесу, прозорість та ефективність процедури закупівлі.

Ініціатива реалізована за підтримки Програми “Посилення впливу громадянського суспільства «Міжнародного фонду «Відродження».

Метою проекту є здійснення порівняльного моніторингу міських закупівель у Львові та Харкові для виявлення впливу нового законодавства про державні закупівлі та політики уряду на соціально-економічний розвиток міст, забезпечення прав учасників закупівель та розвиток місцевого бізнесу, прозорість та ефективність процедури закупівлі.

Було сформовано команду проекту із фахівців міст Львова та Харкова. Окрім членів Фонду, до реалізації проекту долучилася Мар’яна П’єцух, інформаційний менеджер проектів, яка обрала журналістів для проведення розслідування та налагоджує співпрацю з Львівською міською радою. Моніторинг інформації про місцеві закупівлі здійснювали волонтери, студенти юридичних ВНЗ м. Львова. Також Олександр Сердюк, директор ГО  «Харківський інститут гуманітарних досліджень», працював з обраними журналістами і аналітиками.

Командою проекту погоджено програму заходів проекту, згідно з якою аналітики та журналісти розпочали роботу відповідно над моніторингом та розслідуваннями. Налагоджено постійне порівняльне відстеження інформації про закупівлі на сайтах міських рад та веб-порталі державних закупівель, моніторинг відкритої інформації про замовників та учасників закупівель. Журналістами зібрано матеріал для здійснення розслідування про найбільші за бюджетом закупівель, здійснюється попередній вибір 5 найбільших.

Аналітиками проекту завершено процес моніторингу, збору інформації про суттєві аспекти закупівель, і вибору на підставі зібраних даних 5-ти найбільш масштабних за бюджетом тендерів.

Громадський моніторинг рівня доступності громадян до Апеляційного суду Львівської області, 2010-2011

Основною метою проекту є виявлення методом моніторингу чинників, які впливають на стан доступності громадян до суду, оприлюднення даної інформації з метою налагодження діалогу між судом і громадськістю та вироблення рекомендацій і пропозицій щодо законодавчих, інституційних та організаційних заходів і нововведень для покращення функціонування судів та доступу до них громадян.

 Головними завданнями проекту є:

1) Дослідження умов діяльності Апеляційного суду Львівської області, а також налагодження комунікації апеляційної інстанції з громадськістю;

2) Підвищення розуміння  громадськістю особливостей здійснення правосуддя та посилення почуття відповідальності громадськості за стан судочинства в місцевості;

3) Розробка інформативного документу для користувачів суду, в якому представлено їхні права та обов¢язки;

4) Вироблення рекомендацій та пропозицій з метою усунення чи пом¢ягшення чинників, що знижують рівень доступу громадян до Апеляційного суду Львівської області.

Дослідження діяльності суду здійснюватиметься методом опитування, а саме однією із його форм інтерв’ю.

Об’єктом даного дослідження виступають відвідувачі суду (позивачі, відповідачі, представники сторін), тобто ті, хто безпосередньо залучений до судового процесу.

Предметом даного дослідження виступають інформаційні, фінансові, фізичні та організаційно-правові умови доступу громадян до апеляційної інстанції.

Усього досліджувалося  4 виміри діяльності суду: інформаційна доступність, фінансова доступність,фізичний доступ до суду, організаційно-правові умови доступності до правосуддя.

Опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з використанням методології карток громадянського звітування у Донецьку, 2009-2010

Ціллю проекту є сприяння покращенню функціонування Апеляційного суду Донецької області та Петровського районного суду м. Донецька через дослідження рівня задоволеності користувачів судових послуг (відвідувачів суду) за допомогою методології карток громадянського звітування.

Завданнями цього проекту є:

• Оцінка рівня задоволеності користувачів якістю отримуваних послуг;

• Виявлення критичних за рівнем якості та доступності видів таких послуг;

• Розробка рекомендацій щодо механізмів поліпшення якості та доступності послуг;

• Ознайомлення адміністрації судів та широкої громадськості із результатами проекту.

Діяльність  за проектом:

Підготовчий етап. Розробка детальної програми дослідження, включаючи цілі і завдання опитування, головні гіпотези, методологію побудови вибірки. Участь у спеціальному тренінгу з методології опитувань з використанням карток громадянського звітування.

Складання календарного графіку. Розробка анкети та проведення її претесту. Проведення 2-х фокус-груп з користувачами судових послуг та працівниками судів з метою уточнення переліку запитань, що включатиме анкета для опитування. Остаточне доопрацювання анкети.

Набір та навчання інтерв’юерів.

Польовий етап. Проведення опитування респондентів. Здійснення контролю за якістю проведення опитування. Первісна обробка анкет та їх кодування. Внесення інформації з анкет до бази даних. Перевірка правильності внесення даних. Аналіз даних. Статистична обробка результатів анкетування. Узагальнення результатів. Інтерпретація отриманих даних. Проведення 2-х фокус-груп для поглиблення розуміння отриманих результатів. Підготовка звіту та оприлюднення результатів. Підготовка підсумкового звіту за результатами дослідження. Вироблення рекомендацій. Підготовка прес-релізу про результати дослідження. Підготовка брошури із звітом про результати дослідження.

Проведення регіонального круглого столу із запрошенням представників судів (працівників суду, керівників апарату суду, суддів, голів судів)

Результати реалізації проекту.  Успішна реалізація проекту допомогла провести оцінку доступності та рівня задоволеності користувачів судових послуг, показала проблемні ділянки з точки зору користувачів, що дозволило розробити відповідні рекомендації. Впровадження цих рекомендацій посприяло підвищенню рівня довіри громадян до судів, а також зробило роботу судів більш ефективною.

Моніторинг доступності суду та ефективності його діяльності для громадян, 2009-2010

Основною ціллю проекту є виявлення методом моніторингу чинників, які знижують ефективність діяльність судів з позиції користувачів судових послуг, оприлюднення даної інформації з метою налагодження діалогу між судом і громадськістю та вироблення рекомендацій і пропозицій щодо законодавчих, інституційних та організаційних заходів і нововведень.

Проект реалізовано у 6-ти  місцевих районних судах м. Львова (Галицький, Личаківський, Сихівський, Франківський, Залізничний, Шевченківський) та у 4-ох районних судах Львівської області (Жовківський, Самбірський, Стрийський, Дрогобицький райони).

Під час реалізації проекту здійснено:

моніторинг судів в сфері забезпечення доступу громадян до суду, та умов їх діяльності, методом спостереження у шести місцевих районних судах міста Львова (Схівського, Галицького, Личаківського, Залізничного, Франківського, та Шевченківського районів), та у 4-ох районних судах львівської області Жовківсього районного суду, та  Самбірського,  Стрийського,  Дрогобицького міськрайонних судів.

отримання статистичних даних про надходження і розгляд судових справ обраних проектом судів за поточний рік, інформація про кошти виділені на функціонування даних судів, дані про кількість змінених чи скасованих рішень.

розробка на основі чинного законодавства інформативного документу під робочою назвою: «Декларація прав та обов‘язків користувачів суду», та розповсюдження цього документу у кожному з вибраних проектом судах.

організація 5-ти круглих столів- обговорень про роботу суду за участю представників суду, органів місцевої влади, громадських організацій, місцевих громадських лідерів, органів судової адміністрації, та представників навчальних закладів.  у кожному з 4-ох районів Львівської області та м. Львові. На таких обговореннях буде дана оцінка діяльності суду та сформоване бачення проблем судочинства в даній місцевості і шляхів їх вирішення.

розробка та надання конкретних рекомендацій та пропозицій судам.

виготовлення та розміщення в 4-ох районних судах Львівської області інформаційних стендів,  застосовуючи інформаційні напрацювання попереднього проекту «Моніторинг доступності громадян до суду».

розповсюдження серед громадськості буклетів розроблених в рамках проекту «Моніторинг доступності громадян до суду» під назвою «Дізнайся про суд більше».

розробка звіту у якому будуть розміщенні результати проведеного дослідження, рекомендації та пропозиції для досліджуваних проектом судів, судової адміністрації, парламентарів, представників НОУ.

проведення двох прес-конференцій.

Моніторинг міжнародного досвіду діяльності інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів та розробка пропозицій щодо  можливостей його застосування в Україні, 2008-2009

Цей проект носить актуальний характер і має на меті провести широкомасштабне дослідження функціонування інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів та розробити пропозиції щодо їх застосування в Україні.

Впродовж останніх років в Україні триває дискусія щодо необхідності запровадження суду присяжних та інституту мирових суддів і народних засідателів. На сьогодні не існує однозначної думки правознавців щодо доцільності створення такого інституту в Україні, хоча на папері він уже давно існує. Так, законодавчі основи діяльності суду присяжних містяться в Законі України «Про судоустрій» та Кримінально-процесуальному кодексі. Згідно із ЗУ «Про судоустрій», народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком. Суди присяжних успішно функціонують в багатьох країнах Європи та США. Аналізуючи правові системи цих країн, можна виділити багато позитивних моментів: забезпечення змагальності судового процесу, його демократичність, збільшення ролі адвоката в процесі тощо. Інститут мирових суддів був включений до проекту Конституції України 1992 року, але потім від нього відмовились. Питання про відродження даного інституту було поставлено тільки на сучасному етапі судово-правової реформи. Тим не менше, інститут мирових суддів аналізували багато вітчизняних науковців, розглядаючи історичний та зарубіжний досвід. Необхідність впровадження інституту мирових суддів зумовлена, зокрема, з погляду на такий критерій, як доступ до правосуддя.

Звісно, Україні в процесі реформування судової системи необхідно буде врахувати досвід західних країн, і у разі його реального створення – запозичити із їхньої практики усе найкраще.

Під час проекту було заплановано:

1)    зібрати інформацію про  діяльність інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів в інших країнах Європи та Америки;

2)     здійснення порівняльного аналізу та написання рапорту за результатами проведеного дослідження;

3)    розробка пропозицій та рекомендацій щодо застосування міжнародного досвіду в Україні;

4)    проведення публічних обговорень можливостей функціонування та наслідків запровадження даних інститутів із залучення науковців, які працюють на юридичних факультетах вищих навчальних закладів;

5)    проведення інформаційної кампанії з метою висвітлення та популяризації ідеї застосування міжнародного досвіду функціонування вище зазначених інститутів в Україні;

6)    поширення результатів реалізації проекту серед суддів, правозахисних організацій України, адвокатів, народних депутатів України тощо.

Головним результатом реалізації проекту є розробка ефективних механізмів по застосуванню міжнародного досвіду функціонування судової системи та її інститутів, поширення вивченого досвіду в Україні з метою забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя.

Проект спрямовано на дослідження та аналіз міжнародного досвіду функціонування інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів, та розробка пропозицій щодо можливостей його застосування в Україні.

Недоліки роботи, які існують у системі українського правосуддя під час перебігу судової реформи, неодноразово стають темою обговорення  в Європейських інституціях, а швидке їх усунення є однією з обов‘язкових вимог перед Україною збоку Європейського союзу та інших міжнародних організацій. Держава з кожним роком вдосконалює діяльність судів та суддів, однак на нашу думку не завжди така діяльність держави у сфері судової реформи є ефективною та надійною. На думку правозахисних організацій, які мають намір реалізовувати даний проект, існує потреба у проведенні широкомасштабного дослідження  міжнародного досвіду функціонування інститутів мирового судді, суду присяжних, народних засідателів, з метою застосування вивченого досвіду в Україні на тлі перебігу судової реформи.

Цей проект є пілотним етапом програми, спрямованої на покращення функціонування судової системи України та її ефективного реформування.

Проект здійснено за фінансової підтримки МФ  “Відродження”. Партнер з реалізації ініціативи – Центр правових та політичних досліджень «СІМ».

Ресурсний центр для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 2008

Метою діяльності центру є підвищення рівня надання   житлово-комунальних послуг, наближення комунального господарства міста Львова і населених пунктів Львівської області до світових стандартів в цій галузі.

Цільовими групами, на які спрямована діяльність Центру є мешканці міста Львова і Львівської області, які є споживачами житлово-комунальних послуг.

Фахівці Ресурсного Центру надавали правову допомогу ініціативним групам та уже працюючим об’єднанням.

Згідно із Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (статті 1, 4), ОСББ – це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Через роботу Центру в співпраці з органами влади заплановано підсилити інституційну спроможність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у виконанні їхніх статутних завдань. Поліпшення самоорганізації населення для вирішення проблем місцевого значення належить до пріоритетів діяльності.

Станом на 01.05.2000 р. у м. Львові було зареєстровано 58 об’єднань співвласників. За останні два роки кількість ОСББ у Львові зросла більш як на 50% і зараз становить 305 та невпинно зростає.

Фінансування надано Фондом ім. Стефана Баторія (Варшава) в рамках програми «Громадянські ініціативи у Східній Європі».

Проект  “ТЮРЕМНИЙ ПОРТАЛ”, 2007-2008

Проект передбачає підготовку інформаційних матеріалів – новин, статей, аналітичних повідомлень за тематикою діяльності кримінально-виконавчої системи та розміщення їх на Інтернет-сайті „Тюремний портал”.

Впродовж проекту здійснювалася підготовка інформаційних матеріалів – новин, статей, аналітичних повідомлень за тематикою діяльності кримінально-викоанвчої системи у Львівській ообласті та розміщення їх на Інтернет-сайті „Тюремний портал”(http://www.ukrprison.org.ua).

Партнер з реалізації проекту – Донецька громадська організація “Міжнародна Амністія”

Моніторинг доступності суду, 2007

Проект спрямовано на дослідження та виявлення проблем, які виникають у судовій системі України при здійснення правосуддя.

Загальним завданням моніторингу є виявлення недоліків діяльності судової системи, зокрема, виявлення та уточнення перешкод для звернень громадян до суду, а також розробка пропозицій по їх вирішенню органами місцевого самоврядування, міністерствами та Верховною радою України.

Основними цілями проекту є:

– аналіз функціонування судової системи під час судової реформи;

– оцінка доступності суду.

– правова просвіта населення.

Впродовж реалізації проекту було здійснено такі дії:

1) Розробка інструментарію для проведення дослідження та участь у тренінгу для представників організації, які будуть здійснювати моніторинг у судах;

2) проведення набору студентів-правників волонтерів, які будуть здійснювати візити на судові засідання та виконувати обов’язки покладені на них у ході реалізації проекту.

3) Проведення монітоингу шляхом анкетування у місцевих та апеляційних судах .

4) Проведення 4-ох серій  опитувань, використовуючи CRC методологію – методологію карток громадського звітування для збору інформації щодо оцінки громадянами послуг, що їх надає суд.

5) проведення аналізу  результатів проведення cудової реформи в Україні, а саме:

а) оцінки забезпечення роботи судів та суддів (працівників суду) і її відповідність міжнародним стандартам, зокрема оцінка матеріально-технічного та організаційного забезпечення;

б) оцінка якості роботи суддів та працівників суду;

в) пропозиції змін організації роботи судів,  умов праці суддів і працівників суду, правових актів.

г) оцінка фізичної доступності суду для громадян;

д) оцінка фінансової доступності громадян до суду.

6) Організація та здійснення 3-ох візитів на судові процеси, мобільних груп студентів –правників Львівських ВУЗів.

7) За допомогою власних інформаційно-просвітницьких матеріалів та матеріалів одержаних від USAID проекту «Україна:верховенство права» здійснено просвітницьку кампанію по судах Львівщини, з метою підняття рівня правосвідомості та довіри до судових інстанцій громадян які звертаються до суду, а також рекомендацій по покращенню роботи суддів та працівників суду.

8) Видання та розповсюдження рапорту в якому будуть розміщенні результати дослідження.

9) Проведення семінару для представників правозахисних організацій, суддів, адвокатів, зацікавлених громадян, з метою обговорення результатів дослідження та вироблення пропозицій до органів влади  з метою покращення ефективності діяльності судів та суддів в Україні.

10) проведення інформаційної кампанії через місцеві засоби масової інформації про діяльність судів та оприлюднення результатів проведеного моніторингу.

 Моніторинг здійснювався у місцевих судах м. Львова та апеляційних судах Львівської області. Впродовж реалізації моніторингу було здійснено: проведення анкетування суддів та працівників суду (на основі анкет розроблених нашою організацією), та проведення 4-ох серій  опитувань, використовуючи CRC методологію – методологію карток громадського звітування для збору інформації щодо оцінки громадянами послуг, що їх надає суд, а також щодо рівня громадської довіри (недовіри), та рівня обізнаності громадян щодо судів та судової системи загалом.

За допомогою власних інформаційно-просвітницьких матеріалів та матеріалів одержаних від USAID проекту «Україна: верховенство права», було здійснено просвітницьку кампанію по судах Львівщини, з метою підняття рівня правосвідомості та довіри до судових інстанцій громадян які звертаються до суду, а також рекомендацій по покращенню роботи суддів та працівників суду. Ця кампанія дозволила покрашити роботу судів  та суддів Львівщини, та «вселити» у громадян почуття довіри до суду та бажання відстоювати свої права у судових інстанціях.

Проект реалізовано за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

 

 

Залишити відповідь

Закрити меню