Фонд "Право і демократія"

Фонд “Право і Демократія” розпочав реалізацію проекту спрямованого на покращення доступу людей з інвалідністю до правосуддя

Фонд “Право і Демократія” розпочав реалізацію проекту спрямованого на покращення доступу людей з інвалідністю до правосуддя

Починаючи з жовтня 2017р. Регіональним громадським благодійним фондом «Право і Демократія», за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя», розпочалась реалізація проекту «Покращення рівня доступності правосуддя для людей з інвалідністю».
Зазначений проект складається з двох основних компонентів, одним з яких передбачено адаптацію діючої Навчальної програми «Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників суду із людьми з інвалідністю», яку експертами Фонду «Право і Демократія» та партнерськими організаціями у співпраці з Національною школою суддів України було розроблено та апробовано у 2015-2016рр. для працівників суду, з метою можливості її подальшого застосування для навчання суддів.
Наступним важливим компонентом проекту є організація та проведення «Школи судового сурдоперекладу». Основою ціллю даного компоненту є якісна підготовка перекладачів жестової мови, які здійснюють переклад у судових інстанціях для осіб, які мають вади слуху та мови (нечуючих людей), з метою забезпечення даній категорії людей з інвалідністю права на доступ до правосуддя та можливості на належному рівні захистити свої права та інтереси у судових інстанціях.
Слід зазначити, що започаткування школи судового сурдоперекладу є унікальним та пілотним для України проектом, що дозволить розробити якісну програму навчань, залучити фахових тренерів (суддів, працівників апарату суду, працівників ДСА України та експертів громадських організацій), провести конкурсний відбір сурдоперекладачів, які вже здійснюють судовий переклад на жестову мову, підготувати для них корисні інформаційні матеріали, та провести оцінку здобутих ними знань, а також практичних навиків. Додатково, в рамках роботи над зазначеним проектом, заплановано розробити електронний реєстр сурдоперекладачів, які здійснюють свою діяльність у судах, з метою налагодження ефективного їх відбору та залучення до участі у судових процесах.
Реалізація даного проекту є логічним продовженням діяльності, яка здійснюється Фондом «Право і Демокраія» та спрямована на захист прав людини та сприяння покращенню доступності людей з інвалідністю до правосуддя. Проект спрямовано на чітко визначені цільові групи населення, які є одними з найбільш вразливих, зокрема йдеться про людей з інвалідністю, особлива увага приділятиметься людям з вадами слуху та мови, а також нечуючим особам.
До співпраці з реалізації проекту залучено Державну судову адміністрацією України, Національну школу суддів України, суди, Національну асамблеєю інвалідів України, Українське товариство глухих (УТОГ), громадські організації та інші інституції, які є відповідальними за процес покращення доступу до правосуддя людей з інвалідністю..
Експерти та партнери проекту переконані, що його успішна реалізація дозволить якісно здійснити удосконалення політики та положень, що стосуються захисту прав людини та доступу до правосуддя людей з інвалідністю.

Фонд “Право і Демократія”

Залишити відповідь

Закрити меню