Фонд "Право і демократія"

Питання покращення врегулювання чинного законодавства щодо участі перекладача жестової мови у судовому процесі.

Питання покращення врегулювання чинного законодавства щодо участі перекладача жестової мови у судовому процесі.

Під час діяльності Фонду Право і Демократія з проведення школи для перекладачів жестової мови та надання правових консультацій особам з інвалідністю було виявлено ряд питань, які потребують кращого врегулювання в законодавстві.

Зокрема, відповідно до частини третьої статті 29 Кримінального процесуального кодексу України на слідчого суддю покладено обов’язок забезпечити право користуватись учасникам судового процесу за необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. У той же час законодавчо не встановило ефективного механізму залучення перекладача, як для прикладу, у випадку залучення безоплатного захисника, що регулюється Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
На даний час при відшкодуванні витрат перекладачу за участь у кримінальному провадженні, державні органи керуються Інструкцією про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року №710.
Розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, зокрема перекладачам встановленні згідно пункту першого вказаної Інструкції, не відповідають реальній ринковій вартості цих послуг на сьогоднішній день та унеможливлює їх залучення, що відповідно є невиконання гарантії дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження щодо перекладу.
При здійсненні пошуку перекладача з іноземних мов судді можуть використовувати довідково-інформаційний реєстр перекладачів, користування яким визначено затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року № 228 Порядком введення державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів. Однак цей реєстр стосується виключно перекладачів з іноземних мов і не включає перекладачів жестової мови.
Також на цей час відсутній нормативно-правовий акт, що визначає процедуру підтвердження кваліфікації перекладача жестової мови. Відповідно, будь яке залучення перекладача жестової мови у судовий процес тягне за собою можливість оскарження перекладу у подальшому та ставить під сумнів увесь судовий процес у якому залучаються перекладачі жестової мови.
Приймаючи до уваги вищенаведену інформацію Фондом «Право і Демократія» розробляються пропозиції до ряду вищих державних органів України з метою врегулювання ситуації для належного залученням перекладачів жестової мови до судових процесів та забезпечення захисту прав та свобод осіб, які є глухими або мають порушення слуху.

Залишити відповідь

Закрити меню