Фонд "Право і демократія"

Консультації з громадськістю — інструмент діалогу між владою та громадою

Консультації з громадськістю — інструмент діалогу між владою та громадою

Ефективний діалог між органами влади та громадськістю — це один з невід’ємних елементів демократії. Налагодженню системного діалогу безпосередньо сприяють врахування громадської думки, залучення громадськості до вирішення важливих для суспільства питань та її участь у розробці проектів рішень органів влади.

Саме ці аспекти — завдання для проведення консультацій з громадськістю, що серед інших є не менш важливим механізмом, який забезпечує відкритість та прозорість діяльності органів влади.

Консультації з громадськістю — це комунікація, процес обміну інформацією між суб’єктами владних повноважень та громадянами чи громадськими об’єднаннями.

ЯК РЕГЛАМЕНТУЮТЬСЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Для залучення громадян до участі у формуванні та реалізації державної політики з найбільш важливих суспільно значущих питань Постановою Кабінету міністрів від 03.11.2010 р. № 996 затверджений Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Цей нормативний акт регулює проведення консультацій органами виконавчої влади, які є розробниками проекту нормативно-правового акта чи готують пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного та суспільного життя.

Про проведення консультацій з громадськістю органами місцевого самоврядування здебільшого згадують двома-трьома реченнями в статуті громади (якщо він затверджений). Водночас у відповідальних та зацікавлених у взаємодії громадах діють спеціальні Порядки проведення консультацій з громадськістю, які переважно розроблені за шаблоном вищезгаданого Порядку.

На необхідності ухвалення Положення про консультації з громадськістю в територіальній громаді як додатка до Статуту наголошують у Методичних рекомендаціях щодо розроблення Статуту територіальної громади.

Отже, складається ситуація, коли у певних громадах проведення консультацій з громадськістю суттєво відрізняється від інших. Ідеться про ініціаторів консультацій, предмет чи вимоги до осіб, які можуть подавати зауваження та пропозиції.

Одним з напрямків реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр. є забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики та розв’язання питань місцевого значення.

Щодо консультацій з громадськістю в межах цього напрямку Стратегія визначає такі завдання:

  • унормування на законодавчому рівні порядку проведення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування консультацій з громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів під час їх розроблення зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, та механізму запобігання порушенню вимог щодо обов’язковості таких консультацій;
  • сприяння запровадженню на рівні органів місцевого самоврядування публічних консультацій з громадськістю, громадської експертизи їх діяльності та діяльності їх виконавчих органів, посадових осіб, комунальних підприємств, організацій та установ;
  • сприяння запровадженню обов’язкових публічних консультацій у процесі підготовки проєктів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Робоча група проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Секретаріату Кабінету Міністрів України розробила проект Закону України «Про публічні консультації», зареєстрований у Верховній раді 27.12.2017 р. під № 7453.

Законопроект визначав порядок проведення публічних консультацій під час формування державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів нормативно-правових актів, документів з питань державної, регіональної політики та з питань місцевого значення суб’єктами владних повноважень з метою врахування громадської думки для узгодження публічних, суспільних та приватних інтересів.

Проте до його положень поставилися досить критично, оскільки норми законопроекту зобов’язували консультуватися з громадськістю не лише Кабінет міністрів України, а й центральні органи виконавчої влади та народних депутатів теж. За результатами розгляду в першому читанні 18 вересня 2018 р. законопроект повернули на доопрацювання.

ПРЕДМЕТ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Консультації з громадськістю проводяться з питань, які стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а результати їх проведення враховуються органом виконавчої влади під час ухвалення остаточного рішення або в подальшій його роботі.

Для цього органи виконавчої влади до початку року складають орієнтовний план проведення консультацій на рік, який оприлюднюють на веб-сайті та в інших офіційних інформаційних ресурсах. Опублікований орієнтовний план не забороняє організаціям громадянського суспільства чи громадській раді ініціювати проведення консультацій з громадськістю. Ба більше: якщо ініціатива проведення консультацій надходить від не менше трьох організацій — їхнє проведення обов’язкове.

Визначає Порядок і перелік нормативно-правових актів, щодо яких проведення консультацій з громадськістю обов’язкове. Сюди належать акти, які стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків, інтересів громадян і територіальних громад, визначають стратегічні цілі, пріоритети й завдання у відповідній сфері державного управління тощо.

ФОРМИ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Консультації з громадськістю можуть проводитися у таких формах:

  • публічне громадське обговорення;
  • електронні консультації з громадськістю;
  • вивчення громадської думки.

При цьому стосовно одного й того ж питання консультації з громадськістю можуть проводитися одночасно у всіх трьох формах.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Усі подані пропозиції та зауваження повинні бути вивчені та проаналізовані. За необхідності — із залученням до цього процесу фахівців.

За результатами проведених консультацій відповідальний орган готує звіт, із зазначенням інформації про врахування отриманих пропозицій та зауважень, з обов’язковим обґрунтуванням ухваленого рішення та причин неврахування отриманих зауважень та пропозицій. Звіт з результатами оприлюднюється в обов’язковому порядку.

На жаль, не всі органи влади та місцевого самоврядування дотримуються вимог. На веб-сайтах багатьох з них у розділі «Консультації з громадськістю» можна знайти лише оголошення про проведення консультацій, а у разі наявності опублікованого звіту — у ньому часто відсутня інформація про отримані пропозиції та зауваження, їх врахування чи мотиви відхилення.

Як наслідок — вплив та результативність проведених консультацій з громадськістю відстежити практично не можливо.

ВИСНОВКИ

Проведення консультацій з громадськістю — один з необхідних механізмів взаємодії органів влади та громадськості, що сприяє вирішенню важливих питань державного чи місцевого значення, а також розробці проектів нормативно-правових актів.

Наразі в Україні відсутній нормативно-правовий акт, ухвалений на законодавчому рівні, який би чітко регламентував порядок проведення консультацій з громадськістю.

Як наслідок — різні органи проводять консультації з громадськістю по-різному, в окремих випадках їхня роль взагалі формальна.

Перелік суб’єктів проведення консультацій з громадськістю чітко визначений у законі. Проте є випадки, коли їх проведення обов’язкове. Також є деталізований перелік підстав для відмови у врахуванні пропозицій від громадськості та затверджений єдиний формат підготовки звіту, що дозволяє уникнути багатьох проблем та неузгоджень.

Христина Тибінка,
експертка Центру досліджень місцевого самоврядування, експерт Фонду “Право і Демократія” , регіональна координаторка Громадської мережі публічного права
та адміністрації 
UPLAN

 

Залишити відповідь

Закрити меню